Помогите,пожалуйста, с транскрипцией песни Har harhan harts ,исполняет Javhlan.текст брал на YouTube,но исполнители какие-то буквы "съедают"...
Буду очень признателен за помощь


Javhlan erdenechimeg
Harhan harts


Хархарханхарцандчинь
Халуунзүрхминьхайлчихгээдбайна.
Хайртайдуртайүгсээби
Хашиждийлэхгүйхэлчихгээдбайна.

Ирмээдхарсанхарцаараа
Итгэсэнсэтгэлээөгьехоёулаа
Инээдбаярынхорвоодоо
Инээмсэглэжяваядаахоёулаа

Борборхонхарцандчинь
Болохгүйхайрминьбуцалчихгээдбайна.
Бодсонсанасанүнэнээби
Бусдааснуулгүйярьчихнгээдбайна

Уяраадхарсанхарцаараа
Учирсанзаяагаахолбоёхоёулаа
Уйлждуулахорчлондоо
Ухаарчхайрлажамьдраядаахоёулаа


проигрыш


Эрхэмзэгхарцаараа
Эгцхэнтулаадхараядаабиебиенээ
Эргээддахиадолдохгүйгээр
Энэхорвоодтүшьедэхэнхэнийгээ

Хайрлаадхарсанхарцаараа
Ханилахынтавилангаатүшьехоёулаа
Хатуузөөлөнтэйхорвоодоо
Хайраараааргадажтуулаяхоёулаа

Уяраадхарсанхарцаараа
Учирсанзаяагаахолбоёхоёулаа
Уйлждуулахорчлондоо
Ухаарчхайрлажамьдарчдаахоёулаа

Инээдбаярынхорвоодоо
Инээмсэглэжяваядаахоёулаа